Sverigetråden - Morgonupplagan

youtube.com/watch?v=ke41QysEhuQ

Attached: 1581300638815.png (1101x806, 36.96K)

Other urls found in this thread:

sverigesradio.se/avsnitt/1488479
twitter.com/SFWRedditImages

Lyckats på alla sätt i livet men fortfarande ingen fv. Är man ful med minsta krav spelar inget annat roll.

Har inget med utseende att göra.

Attached: 1587927212189.png (800x800, 566.12K)

Älskar svenska tjejer!

Är social med många kill- och tjejkompisar.

folk kanske tror du är bög eller nåt.

På något sätt gör faktumet att hon är svensk bara mer ont.
Gör henne mer tagbar, så man känner sig bara ännu värre för vad man inte kan få...

Attached: 1581745192361.webm (540x960, 2.11M)

Vad fan försöker hon säga?

Att hon saknar BBC Kingen

Är nog mer logiskt om man hör låten.

#
Tegnell är Riksdagens alibi. Han har gått från att göra helvilda uttalanden till att tala om kurvan-kurvan-kurvan.

Vem som helst kan referera till siffror andra har tagit fram.

>När hon till och med bor i samma region som en
FML

Attached: 1567513994687.webm (540x960, 1.21M)

Simp

Attached: 1573809349535.jpg (866x1300, 130.31K)

Må vara patetiskt, men en simp är någon som faktiskt ger dem uppmärksamhet de kan ta del av, och såvida hon inte hänger här så blir det inte så.

Attached: 1562555230772.webm (540x960, 2.63M)

Är ni hennes typ?

Attached: 1562551305817.webm (540x960, 2.33M)

Libbe har gått och blivit extremhöger.

Attached: 1567786488298.png (571x761, 493.87K)

Jag är mest kaos i tråden och det finns ingen plats för mig i samhället

>dkn långhelg
skönt att vara kaosneet för en stund

Samhall bror

Jag kan inte ens passa in å såna grupper, Jag är för våldsam och ska alltid jävlas med folk.

>dkn kneg

Attached: 1562996246109.jpg (360x414, 38.15K)

>NMR
>höger

Kringé

Sug min kuk namnböghora.

Gomorgon kom ihåg att krossa såsialismen idag

Attached: IMG_8632.JPG.jpg (1000x1000, 87.98K)

Hade ni velat knula bubbelplast?

sverigesradio.se/avsnitt/1488479

Attached: 9676310085662.jpg (640x640, 73.52K)

neger

Vilken fenotyp är det där?

Vi ses på Argent Dawn hordevänner. Fuck Alliansen!

>Jag är för våldsam och ska alltid jävlas med folk.
ge fan i det

Pin. Finns inget vodrogare än högertjejer (som inte är nationella)

Sojmitiska fenotypen

Jag antar att hon menar det sarkastiskt på något "jag gillar bara killar som är dåliga för mig, tihi" sätt.

självklart jag älskar bubbelplast!

Attached: 1586158240045.jpg (3456x4608, 2.83M)

Ha sex

>dkn ingen 2d fv

Attached: 80938129_p1.jpg (1911x2048, 459.08K)