/Norgetråden/

Bålutgaven

Forrige:

Attached: Bålutgaven.jpg (4000x3000, 1.92M)

Other urls found in this thread:

aldrimer.no/sterk-misnoye-og-konflikter-i-e-tjenesten/
bt.no/nyheter/lokalt/i/aLOLE/her-kan-du-soeke-i-bts-doedsannonser
twitter.com/AnonBabble

dårlig utgave.

to kvister = bål

Attached: last ned.jpg (225x225, 8.12K)

Dds, Sutreanon.

Ikke sutre fåvæ

Sutre tok livet sitt for noen dager siden

aldrimer.no/sterk-misnoye-og-konflikter-i-e-tjenesten/


Kan dere som skryter av at dere har penger kjøpe et aldrimer til meg? Eller kjøpe et selv og dele artikkelen

>For dem som er disiplinerte er det også mulig å være glad i restskatt. Det vil jo innebære at du har fått mer penger betalt ut gjennom året, og dersom du har spart dem på fornuftig måte kan du få bedre renter / avkastning enn det Skatteetaten kan gi deg, sier han
Interessant, tok for informasjon Silje

Gud jeg skulle ønske det var sant

noen med bt+?
bt.no/nyheter/lokalt/i/aLOLE/her-kan-du-soeke-i-bts-doedsannonser

fåvæ skjønner jeg ikke hvorfor ikke nassene i norgetråden prøver å rødpille resten av Yas Forums

Sutreanon lever ennå han, han er bare litt deppa akkurat nå

har bedre ting å drive med fåvæ

Livet mitt ble dårligere etter at jeg ble ordentlig rødpillet. Jeg hater franskmannen på Yas Forums som fikk meg til å åpne øynene. Ting gir mye mer mening nå da.

Problemet med nassene i tråden er at de fremstår tilbakestående. Ene nassen snakker om 70% skatt+ forsikring til jødene igår

tror dere sutre er deprimert fordi han har blitt rødpillet av tråden?

Attached: 1526754958682.png (762x610, 156.93K)

Rødpillet om hva?? Jødene??

my two betta fish just got it on and now i have like 20 tiny baby betta fish in the fish tank, what fucking do

Attached: C9UBb9IXgAE-bsV.jpg (800x450, 30.15K)

send picture

Tordenkuken Sutreanon er deprimert fordi han ikke kan dra ut på byen pga. corona. Sutreanon svømmer vanligvis i fitte

Du må sette deg mer inn i matematikk før vi kan fortsette. Les litt lektor thue eller arkimedes.

Du får sette deg inn i skattepolitikken før vi kan forsette. Les Marx

they're too small, i thought they were little specks of dirt when i first saw them

Ja mer eller mindre. Jeg hadde vært på Yas Forums i et halvt år, men aldri svelgt de jødegreiene fordi det virka som noe schizotull. En dag så brevet jeg med en franskmann på Yas Forums som fikk meg til å se på et par videoer, og da sa det klikk.

Ble deprimert i sånn 2 uker, husker jeg snakka med noen her på tråden om det. Nå går det greit da, er ganske interessant å grave skikkelig og få en ordentlig forståelse på ting fåvæ

>menneskene utvandret fra afrika etter millioner av år med evolusjon
>men afrikanere er ikke mindre utviklet

>En dag så brevet jeg med en franskmann på Yas Forums som fikk meg til å se på et par videoer, og da sa det klikk.
Haha fy faen...

Attached: 1585524832803.jpg (318x475, 27.47K)

Hva slags brev med en franskmann?

>holder et narrative
Jeg bytter den politiske holdningen min hver 6 måned slik at hvis PST\E kaller meg høyre ekstremist eller venstre-ekstremist, jihadist så vil jeg kunne argumentere det motsatte.

Staten overvåker & lagrer alt & du vil måtte møte det du har skrevet en gang i livet. I drittstater som brazil så har staten allerede siktet seg inn på 4 kanal brukere. I statene så driver FBI overvåkning av chanene & har møtt brever personlig for samtaler.

Tenk at du skal knulle til analysene til analytikerne, ikke så mye at du skal ha en realistisk holdning til ting. Jo mere støy du lager, jo større sjanse for at de med realistiske mål forblir skjult av støyen.

Fint å se at du fikk tråden din, trådstarter. Hadde selv lagret bilde og skulle breve det for deg neste gangen jeg så muligheten.

Er bare 250,000 år siden mennesket utvandret av afrika da. Dog, er ikke det lenger teorien. Er bevist at homo erectus vandret mye lengre enn det man tidligere trodde. Teorien nå er at mennesket kan ha utviklet seg i asia og så innvandret til afrika og europa omtrent samtidig.

Så du TGSNT?

TGSNT rødpillet meg