/ישר/ - /ISR/ - /إسر/ - /ИЗP/ - /イスラ/

last thread
official thread anthem:
youtube.com/watch?v=1u5Z0GZ1WsE
official thread anime
youtube.com/watch?v=Ly4Y4vDPwog
youtube.com/watch?v=VhAM6FkBva8
official /isr/ best girl poll
strawpoll.me/19823316

מה הולך כפרות שלי ?
מה משחקים\רואים\קוראים ולמה עושים קוום בהסגר ?

Attached: aya_shalkar.jpg (1080x1349, 116.31K)

Other urls found in this thread:

youtube.com/watch?v=8ki69Vcb_-E
twitter.com/SFWRedditGifs

>עדיין אין חברה סייבורגית אסייאתית

Attached: 1573950100102.webm (576x1024, 2.94M)

>מספר החולים מתחיל לרדת
>הם מוציאים הקלות להעלות אותו שוב
זה רעיון טוב?

Attached: Screenshot_20200426-083845.jpg (1080x756, 96.84K)

is that girl a jew?

אנון איפה הבגדים שלי!

Attached: AsukaYSP.jpg (640x480, 54.56K)

בשביל מה שאני הולך לעשות אין שום צורך בבגדים

Attached: amp.3.jpg (1280x720, 59.33K)

מקשיב לקינו
youtube.com/watch?v=8ki69Vcb_-E
וחושב על החברה הסיבורגית

Attached: dawdawdawdaw.webm (1280x720, 1.45M)

is her pussy lopsided

Do you guys really not have foreskins?

no i think its normal
also there's easier access with the prosthetic off

Attached: 131231321.webm (1280x720, 1.11M)

this isnt usa my foreskin is fine

>בשביל מה שאני הולך לעשות אין שום צורך בבגדים

Attached: asuka_fap.gif (500x375, 489.13K)

>התחושה הזאת כשאין חברה אסוקה

Attached: asuka-langley-soryu-neon-genesis-evangelion-36198-1920x1080.jpg (1920x1080, 372.48K)

כן
כי בכל מקרה הוירוס הזה הוא תקופתי

shalom achim

Assuka

Attached: 1447987443257.jpg (808x1077, 117.06K)

כל ווירוס הוא תקופתי , הקטע הוא שאם יותר ידבקו השנה בשנה הבאה הווירוס יחזור יותר חזק
אתב חושב שהם בונים על חיסון לפני עונת השפעת הבאה ?

Oh my gosh she is so kawaii!

מפרסמי אסוקה מבוססים
רייפאגס יכולים למצוץ זין ענק של טיירון ומנגיסטו

Attached: 1534571933213.jpg (561x799, 230.18K)

Attached: 1519403787283.jpg (3008x2000, 2.01M)

Attached: wallhaven-395498.jpg (2031x2125, 498.11K)

Attached: now_thats_a_penis_dick.png (832x265, 117.22K)

Why is Hitler in the background

Attached: bocchi_is_confused.jpg (743x550, 73.48K)

Attached: wallhaven-625375.jpg (2263x1600, 2.02M)

מיסאטו>אסוקה>>>>>חרא של כלב>>>>>ריי

Attached: 19c266391ec772cacacd7c0d40969f3d.jpg (1050x1052, 114.41K)

Shopped in. Who knows why.

מבוסס

Attached: 1518276661555.png (528x498, 201.43K)

איזה 'מצוקת קורונה' זה לא כאילו שהם איבדו עבודה
זה כאילו הם רוצים מלחמת אזרחים

Attached: OWoJUzX.png (2340x396, 51.92K)

55% מהחרדים כן עובדים

עובדים עלינו אולי
אם יש אוכלוסיה שיכולה לעבוד אבל רק חצי מהם עובדים,הם משתמטים מהצבא ומשתמשים ברווחה הם עלוקות על המדינה הזאת.

Attached: 1586662871151.jpg (1280x734, 202.52K)