/Norgetråden/

MAXutgaven

Forrige:

Attached: SIHEINorgetråden.jpg (1083x640, 97.42K)

Other urls found in this thread:

tiktok.com/@naenano78/video/6818116753256631553
twitter.com/SFWRedditImages

Si hei!

mårn!

>Rød SS Lue
Er Max Totenbrot?

Ja, fåvæ

tar denne jeg

Attached: 9w8eiesosu141.jpg (288x288, 11.9K)

her er vi

Bli der

Attached: 1584864438513.jpg (548x559, 25.46K)

Denne tar vi ja

*deltar i tråden din*
Pssht, itt'no pærssonli', anonsen.

vi tar denne

er på deit m/ dama

Attached: 006Zumj7gy1fliya6vesoj30u00u0wh3.jpg (1080x1080, 199.96K)

Hva er egentlig så spennende med ei jente som ikke kan gå?

Attached: rullestoljv.webm (1280x720, 2.99M)

ingenting. Med mindre man er degenerert

e9
jenter som tisser er bedre

>Miljøpartiet De Grønne vil innføre midlertidig coronaskatt på 5 prosent på inntekter over 700 000 kroner.
>Forslaget som ble fremmet av partiledelsen med Une Bastholm og Arild Hermstad i spissen, fikk klart flertall på partiets digitale landsmøte i dag.

Hva faen smugleser de tråden for ideer?

Det er kun tillatt å breve norske jenter!

Tissejenter er forbudt, det er bare for mentalt syke folk.

(((MDG))) Nestleder (((Arild Hermstad)))

hva med fjerteberter?

Fjerteberter er tillatt. Det er ingenting galt med litt rumpeprumpe, det er tross alt bare luft.

dette var gode nyhe-*prffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhh* åååå nei jeg fiser *prfffffhhhhhh********** ånei GØØØØØØØØØRT! hehe

Attached: 05a0bf7ee713c9d8362e37229f6c96a2.jpg (399x600, 30.98K)

Norske rullestoljenter, da?

Attached: 10407278_10152617145251023_4677411271284500804_n.jpg (540x960, 53.14K)

Disse to er perfekte eksempeler på brev som følger alle trådens regler. Flinke anonser. Gjerne bruk disse to brevene som mal for fremtidig breving.

Skal jeg breve min topp ti-liste over norske rullestoljenter?

Attached: 67706206_440680059874357_7166228990935754278_n.jpg (1080x1080, 236.52K)

Hvem er soperne som bruker negertråden, eller er de alle sutre?

Tenk å følge etter disse to

nei det går bra, men du kan jo ta heller breve selvmordsbrevet ditt og ta livet ditt??? det hadde vært noe

Jeg mener ikke å lage et rullebrev, men vi er nå på 2020-tallet, og det siste sifferet i brevet ditt er hvor mange flere tiår du får oppleve.

Slik mobbing er ikke akseptabelt her. Om du vil drive med sånt får du heller dra over til /negertråden/

unnskyld...........

Attached: s-l1600 (1).jpg (1214x1599, 315.13K)

Samon fortjener å bli mobbet.

Får vel rulle....

tiktok.com/@naenano78/video/6818116753256631553
Hva er greia med musikken?

To tråder oppe?
Jeg velger nok denne.

søt japse, hun vil jeg kåmme på

Dette valget vil du ikke angre på, kamerat.

Attached: ucll.jpg (960x960, 36.49K)

Eg må drite

Ich måste poop